Sailor Pluto

“Meiousei wo shugo ni motsu, henkaku no senshi!”

Setsuna Meiou